• V/v báo cáo kết quả xử lý đơn kiến nghị ông Nguyễn Xuân Hưng theo Công văn 1912/UBND-TNMT

  Thực hiện Văn bản số 1912/UBND-TNMT ngày 21/9/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Hưng, thường trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 10/10/2018 UBND xã Thạch Bình đã thành lập Tổ tham mưu giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Hưng, sao lục hồ sơ về nguồn gốc sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thực địa hiện trạng sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Xuân Hưng và các hộ liền kề(có biên bản kèm theo)
 • V/v trả lời đơn xin tăng thời hạn thuê đất của ông Lê Hải Châu, số 49, dường Đặng Dung, TP Hà Tĩnh

  V/v trả lời đơn xin tăng thời hạn thuê đất của ông Lê Hải Châu, số 49, dường Đặng Dung, TP Hà Tĩnh
 • V/v trả lời đơn xin mở rộng diện tích của HTX chế biến nông sản Hạnh Cường, thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình

  Ngày 14/8/2018 UBND xã Thạch Bình nhận được đơn xin mở rộng diện tích cở sở sản xuất kinh doanh Hợp tác xã dịch vụ thương mại và chế biến nông sản Hạnh Cường tại thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình. Qua xem xét nội dung đơn, kiểm tra hiện trạng thực địa khu đất của HTX Hạnh Cường hiện đang sử dụng
 • V/v trả lời đơn bà Nguyễn Thị Ba, thôn Bình Lý, xã Thạch Bình

  Thực hiện Văn bản số 1559/UBND-TNMT ngày 10/8/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về giao xử lý đơn thư của bà Nguyễn Thị Ba, thôn Bình Lý, xã Thạch Bình. Theo nội dung đơn thì bà Nguyễn Thị Ba phản ánh hộ ông Nguyễn Hữu Lâm dựng giả hồ sơ, giả mạo chữ ký để lấn chiếm đất và yêu cầu xã làm rõ để gia đình được cấp giấy CNQSD đất. Qua thu thập hồ sơ, kiểm tra thực địa xác định ranh giới hiện trạng sử dụng đất của của 02 hộ gia đình bà Ba và ông Lâm.
 • V/v trả lời đơn ông Trần Huy Công theo Công văn 1541/UBND-VP

  Ngày 13/8/2018, UBND xã Thạch Bình nhận được Công văn số 1541/UBND-VP về việc giao trả lời đơn của ông Trần Huy Công, thường trú tại thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh. Qua xem xét nội dung đơn thư, hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất của hộ ông Trần Huy Công thời điểm năm 2012 và Công văn số 1541/UBND ngày 08/8/2018 về trả lời đơn thư hộ Trần Huy Công.
 • V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trương Đình Tiến

  Ngày 28/8/2018, UBND xã Thạch Bình nhận được văn bản số 1669/UBND ngày 22/8/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao trả lời đơn thư của ông Trương Đình Tiến, cư trú tại thôn Bình Lý, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh. Sau khi kiểm tra hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo lưu tại xã, UBND xã có ý kiến như sau
 • V/v trả lời đơn kiến nghị của hộ ông Lê Văn Ngô

  Ngày 27/3/2018 UBND xã Thạch Bình nhận được Đơn thư của hộ ông Lê Văn Ngô thường trú tại thôn Tây Bắc, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh về nội dung liên quan đến hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn Tây Bắc và xin công nhận diện tích đất phía Nam vườn hộ gia đình
 • V/v Trả lời kiến nghị của công dân

  Ngày 26 tháng 3 năm 2018 UBND xã Thạch Bình nhận được giấy xin xác nhận của Ông Trần Quang Hòa với nội dung: Xin xác nhận Ông Trần Quang Hòa là người được gia đình họ tộc ủy quyền cho Ông Hòa là người đứng ra thờ cúng liệt sĩ Trần Hữu Cúc và thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng là Bà Trần Thị Nậy
 • V/v trả lời đơn kiến nghị công dân

  Thực hiện văn bản số 145/UBND-KT ngày 24/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc giao trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cẩn, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình. Theo nội dung đơn thì năm 2016, gia đình có làm hợp đồng với UBND xã Thạch Bình thuê diện tích đất làm hồ nuôi trồng thủy sản, đến tháng 4/2016 gia đình phát hiện tôm, cá, cua chết hàng loạt nhưng không được UBND xã Thạch Bình lập hồ sơ hưởng bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển gây ra.

Liên kết website