Nội dung câu hỏi

Người gửi Lê Anh Tú
Địa chỉ email anhtuvnpt@gmail.com
File đính kèm Tải mẫu
Nội dung

Đề nghị cung cấp văn bản tài liệu liên quan đến bộ hồ sơ cấp phép hoạt động Trang Thông tin Điện tử xã.

Xin cám ơn!

Cơ quan chức năng trả lời

UBND xã sẽ chuyển đến quý bạn đọc chi tiết thông tin trong thời gian sớm nhất.