Xã Thạch Bình - huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh được tách từ xã Thăng Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1953. Đến tháng 01 năm 2004, xã Thạch Bình được chuyển từ huyện Thạch Hà sáp nhập vào Thị xã Hà Tĩnh.

   Trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, nhân dân xã Thạch Bình đã cùng với nhân dân cả nước anh dũng hy sinh sức người, sức của tham gia các phong trào chống giặc cứu nước. Với những thành tích trong 2 cuộc kháng chiến, xã Thạch Bình đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang vào năm 1998.

I. Đặc điểm tình hình:

Xã Thạch Bình có vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ phía Nam của thành phố Hà Tĩnh; có đường Quốc lô 1A đi qua địa bàn với chiều dài 1,8 km chạy dọc theo chiều dãi của xã, có tuyến đường liên huyện đi qua 2.34 km ( đường Đặng Văn Bá). Diện tích tự nhiên là 379,25 ha. Dân số 2590 người, có 698 hộ (năm 2015). Trước năm 2012, xã có 8 thôn, tháng 6 năm 2012 thôn Bình Đông và Bình Nam sáp nhập thành thôn Đông Nam; thôn Bình Bắc và thôn Bình Tây sáp nhập thành thôn Tây Bắc vì vậy hiện nay xã có 6 thôn.

Những năm qua kinh tế xã nhà từng bước phát triển, tố độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16,5%, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 25, 1 triệu đồng, kết cấu hạ tấng nông nghiệp nông thôn được cải thiện đáng kể; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, xã có 4 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng; quôc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh, nhân dân đoàn kết cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách cúa Nhà nước.

II. Quá trình hình thành và phát triển:

Theo gia phả của các dòng họ, thì làng Phất Nạo được hình thành từ cuối thể kỷ XV đến đầu thế kỷ XVI. Dưới thời nhà Nguyễn (1831) đến năm 1947 là xã Phất Nạo, thuộc huyện Thạch Hà, Tổng Thượng Nhất.

Phất Nạo là một làng cổ, có kinh tế phát triển với nông nghiệp và một số ngành thủ công đặc thù, đặc biệt là nghề bện nôi. Nhưng tiêu biểu của Phất Nạo là làng học hành khoa bảng. Có tiến sỹ là Trần Viết Thứ (1487-1556) đỗ Đệ tam giáp tiến sỹ đồng xuất thân khoa Tâm Mùi, đời Lê Tương Dực, niên hiệu Hồng Thuận thứ 3(1511); Nguyễn Hoành Từ (1536-1599) đỗ Đệ nhị giáp tiến sỹ; Thám Hoa là Đặng Văn Kiều (1824-1881) thi đỗ Đệ Nhất giáp Đệ tam danh nhã sỹ cập Đệ nhất danh, khoa thi đặc biệt gọi là chế khoa năm Ất Sửu, niên hiệu Tự Đức thứ XVIII (1865) (tức là Thám Hoa).