Tra cứu văn bản của xã

Tổng số: 22 văn bản.

Số hiệu văn bản Ngày ban hànhTrích yếu
64/BC-UBND 19/10/2017 Công tác xây dựng "cơ quan đạt chuẩn văn hóa”
52/BC-UBND 11/09/2017 Công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2017
53 /BC-UBND 11/09/2017 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017; KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2017
54/BC-UBND 11/09/2017 Công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017
50/BC-UBND 06/09/2017 TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
38 /BC-UBND 17/07/2017 Kiểm điểm điều hành của UBND 6 tháng đầu năm 2017
33/BC- UBND 28/06/2017 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 3 HĐND XÃ THẠCH BÌNH KHÓA XX
31 /BC-UBND 26/06/2017 Thực trạng quản lý, sử dụng đất khu vực đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoàng Ngân - khu vực phía Tây Quốc lộ IA - Xóm Mới - Xã Thạch Bình
29 /BC-UBND 10/06/2017 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017; KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
28/BC-UBND 08/06/2017 CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  Văn bản mới

 • 44-UBND
  V/v phát động tháng cao điểm xây Khu dân cư mẫu, vườn mẫu
 • 43-UBND
  V/v phòng chống bệnh lùn sọc đen Phương Nam và các đối tượng gây hại vụ Hè Thu 2018
 • 78/TTr-UBND
  V/v xin thẩm định phê duyệt Quy hoạch đất ở xen dắm dân cư, xã Thạch Bình
 • 79/TTr-UBND
  V/v chuyển mục đích sử dụng đất
 • 72-TTr-UBND
  V/ v xin di dời trạm Xe Buýt tại xã Thạch Bình (Lần 2)
 • 73-TTr-UBND
  V/v xin chủ trương lắp đặt Trạm bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Thạch Bình (Lần 2)
 • 71/TTr-UBND
  V/v xin vay tiền chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dự án:Hạ tầng khu dân cư Đồng Đìa, xóm Bình Minh, xã Thạch Bình
 • 70/TTr-UBND
  Về việc đề nghị hưởng chế độ trợ cấp xã hội ( Loại đối tượng: Người Cao Tuổi )
 • 31-UBND-ĐCXD
  V/v tạm thời chưa thi công đổ bê tông đoạn đường từ ngõ ông Xuân đi ngõ ông Quế, thôn Bình Minh
 • 64/BC-UBND
  Công tác xây dựng "cơ quan đạt chuẩn văn hóa”